top of page

J. H. FOGBOW

Prapodivný příběh nejlepší londýnské senzibilky.

"Pověz mi něco o tý věštkyni. O tý v tom oranžovym obleku."

"O Fogbow? No dobře, dobře. Konečně, nějakou dobu jsem ji znával... J. H. Fogbow mohlo být stejně tak 30 jako 300 let. Žila v Londýně a Londýn žil v ní. Byla vždycky trochu zvláštní. Viděla věci jinak.

A tím nemyslím jen schopnost vidět to, co se stalo v minulosti, nebo co se stane v budoucnu. Opravdu viděla jinak. V osobách viděla skutečné charaktery a jejich vztahy popisovala s až zvláštně přesnou vizualitou."

bottom of page