Novinky

Eso Bostonských Terriérů

(ta nejlepší karta, kterou si lze vytáhnout ve vašem životním tarotu)
olej na plátně, 50x70 cm, 2018

/Ace of Boston Terriers 
(the best card you can get in your life´s tarot)
oil on canvas, 50x70 cm, 2018

Pište si datum! /Save the Date!

16.-17.6.2018 budou mé práce k vidění na festivalu součansého umění Art Safari v Praze!

Bližší info zde :)

/ My works are going to be displayed at contemporary art festival Art Safari in Prague during 16th-17th June! Looking forward to see you there:) More info here

V procesu/Work in progress

třetí autoportrét z triptychu O duši. Tenhle konkrétně vypráví o naší touze po vykoupení, o našich prosbách, které - často bizarně - obracíme k někomu jinému.¨Ale ne k sobě. 
Olej na plátně, 90x60 cm

(Ještě pár tahů a bude hotovo:))

/Third self-portrait from triptych About Soul. This one tells story about our hopes and begs for salvation - which usually turn over to someone else.
Oil on canvas, 90x60 cm.

(Just a little time more and artwork is going to be finished.:))

The Guide Artists magazine

Minulý týden mi dorazila domů tištěná verze:) Dubnové vydání:)
/Last week printed version arrived:) April issue:)

Skupinová výstava v Praze

Momentálně mám (až do 7.5.) dva obrazy na skupinové výstavě v Karlíně - vystavujeme se spolužáky z ateliéru Malba III pražské AVU. 
Jeden z vystavených obrazů pravděpodobně znáte z písecké výstavy, druhý je pak úplně nový, zatím neprezentovaný ani online ani offline:) Pokud tedy chcete mít náskok a jste zvědaví, skočte se tam mrknout, ať ho vidíte dřív, než internet!:D 
(A kromě mých pláten uvidíte samozřejmě i skvělé práce od mých spolužáků.)

Výstavu s názvem 32/36 najdete v bývalém bazénu v kasárnách (rovněž bývalých) na adrese Prvního pluku 2, Praha 8 Karlín:) Vstup skrze kavárnu.
Tak se stavte!

Otevírací doba: 
PO – PÁ 13.00 – 00.00
SO – NE 10.00 – 00.00
/
At the moment, I have two paintings at a group exhibition in Prague 8, Karlin - I exhibit with all my classmates from the Studio Painting III of Prague Academy.
One of the exposed paintings you probably know from the Pisek exhibition ,,About Shallowness", the second one is completely new, so far presented neither online nor offline  If you want to have a head start and you're curious, jump in there to see it before the internet will!:D
(And in addition to my canvases you will see, of course, great work from my classmates. )

An exhibition called 32/36 can be found in the former pool in barracks (also former) at the address Prvniho pluku 2, Prague 8 Karlin entrance through the cafe.

Opening Hours:
After - fri 13.00-00.00
So ne 10.00-00.00

Další autoportrét v procesu

Třetí plátno, poslední součást triptychu autoportrétů, kde každý jeden formát zobrazuje složku vnitřního života duše - který se často rozchází s tím vnějším. 

/new self-portrait in the process of making. It is going to be a part of self-portrait triptych, each one displaying part of a soul.

Dnes ve Vltavínu

...draží tyto mé tři práce v rámci aukce AVU. Kdo to chce vidět, ať tam běží! Od 17,00, Ostrovní 8, Praha 1.
/Tonight in auction house Vltavin you can bid for these paintings. Auction of AVU students works starst at 17,00, Ostrovni 8, Praha 1

Co dělala Konstance, když../What did Konstance do, when...

Maják/ Lighthouse

 

Věž II /Tower II

Chvíli se tu nic nového neobjevilo...

...protože jsem pracovala na dvou čerstvých obrazech. Teď už jsou oba dva skoro hotové, tohle je jeden z nich:
Olej na plátně, 120x160 cm

/I haven´t published  much new posts lately, because I kept working on two new paintings. Here is one of them, almost finished now. 

oil on canvas, 120x160 cm

ArtPrague 2018

Už se to blíží! Letošní ročník ArtPrague se koná 10.-15.dubna v Clam-Gallasově paláci v Praze. Mé práce najdete jak jinak než v JCejka Gallery - vystavuje v prvním patře.

Možná tam krom mých nových prací narazíte i na mě, budu se těšit!

/It is already really close! ArtPrague 2018 starts 10th April and lasts until 15th April. You will find this ArtFair this year in Clam-Gallas Palace in Prague center- Old Town.
And if seeking for my works there, visit exposition of JCejka Gallery in first floor, where my new works are going to be exhibited:)


 

Strážce Pramene II

Guardian of the Spring II

olej na sololitu/oil on hardboard
24x30 cm, 2018