top of page

Jsem Klára Sedlo, malířka, která ve své tvorbě nachází inspiraci na pomezí pop-surrealismu a symbolismu. Mé dílo je odrazem mého života a práce v pulzující Praze, městě plném historie a umění. Ve svých obrazech propojuji hluboké osobní zážitky s bohatou fantazií, vytvářím scény plné emocí a nečekaných výjevů.

Jako malířka se zaměřuji na psychologii a práci s podvědomím. Mé obrazy jsou více než jen vizuálním zobrazením; jsou to příběhy, které promlouvají přímo k srdci a mysli těch, kteří je prohlížejí, a nabízí jim unikátní pohled na svět. Snažím se zachytit a předat pocity a situace, které jsou nám všem známé, ale zároveň je ukazovat v novém, neočekávaném světle.

Série mých obrazů jsou průzkumem různých oblastí mé představivosti, představují stejnou tématiku z různých perspektiv. Každý obraz je pro mě jako malý svět sám o sobě, plný příběhů a tajemství, které čekají, až je návštěvníci odhalí.

Procházejte mé stránky a objevujte díla, která vás zavedou do mého světa, kde se snoubí realita s fantazií a běžný den s nečekanými okamžiky. Těším se na vaše postřehy a komentáře.

bottom of page