Z komentované/From guided tour

Fotka ze včerejší komentované prohlídky. Díky za tak velkou účast! 
Výstava potrvá do 15.9., více na www,jancejka.com / Photo from yesterday guided tour. Thanks for coming! Exhibition lasts till 15.9. More info here: www.jancejka.com