Z ateliéru/From my studio

Někdy, když pracuju na těch velkoformátových plátnech, potřebuju si odpočinout. Ovšem nejlepší způsob relaxace je pro mě stejně malba. 
Je trochu paradoxní, že abych si odpočinula od malby větších pláten, maluju menší plátna. 

Oltář pravdy, olej na plátně, průběh práce
///
Sometimes when I work on those large canvases, I need to rest. But the best way to relax for me is -to paint. It's a paradox that to take a break from painting of the great canvases, I paint smaller canvases.

Altar of Truth, oil on canavs, work in progress