Výřez z nového obrazu.../Segment of my new painting

.... který se jmenuje ,,Rekviem pro mého koně (Kos)" a má přibližně 240 centimetrů na výšku a cca 190 na šířku. 

Tento autoportrét je asi jedna osmina celé plochy plátna, které budete moci vidět na klauzurách a především - pokud vše klapne - i na chystané dubno/květnové výstavě :) 

/....which name´s ,,Requiem for my horse (Kos)" and is cca 240 x 190 cm.
This autoportrait is approximately one eighth of the canvas, and you can meet it ,,live" in AVU during open days in February and also - if everything is going well - on my big exhibition in April/May!