Vernisáž v Pardubicích / Opening in Pardubice

...byla výborná:) Díky všem, co přišli, i za vaše otázky k obrazům - jsem moc ráda, když mám možnost divákovi rozplétat symboliku mých prací. 
Na vernisáži jsem krom jiného četla ze svého autorského výtisku Pohádky o Haďáblovi a k prohlédnutí bylo pár dalších, které mi ještě zbyly:) 
/
...was great! Thank you for coming and also for your questions to my paintings. I like to talk about symbols and hidden stories in my works. 
I did also read from my book Fairytale about Snakedevil, and visitors could look in it.