Večery s přáteli/Evenings with friends

,,Já vím, žes přišel na návštěvu, ale nechce se ti na chvíli pózovat..?"
/,,I know you came to visit me, but would you mind to be a model for a while..?"