V procesu/Work in progress

třetí autoportrét z triptychu O duši. Tenhle konkrétně vypráví o naší touze po vykoupení, o našich prosbách, které - často bizarně - obracíme k někomu jinému.¨Ale ne k sobě. 
Olej na plátně, 90x60 cm

(Ještě pár tahů a bude hotovo:))

/Third self-portrait from triptych About Soul. This one tells story about our hopes and begs for salvation - which usually turn over to someone else.
Oil on canvas, 90x60 cm.

(Just a little time more and artwork is going to be finished.:))