Tak ještě dnes v sobotu../So also today on Saturday

...můžete navštívit výstavu Atribut. Poslední šance!:)

...you can visit exhibition Atribut. Last chance!:)

 

Hybernská 4, Praha 1, dnes do 19,00

Hybernská 4, Prague 1, today till 7 PM