Středeční výstava na ministerstvu zemědělství

Středeční výstava na Ministerstvu zemědělství byla skvělá! Jsem moc ráda za tu příležitost! Zároveň díky všem, kdo přišli, rovněž díky za dotazy a zájem o mou práci i díla! 
A aby text nebyl bez obrázku, připojuji fotku obrazu, který si - krom jiných - na výstavě našel nového majitele 

/Wednesday's exhibition at the ministry of agriculture was great! I'm so happy for the opportunity! Thanks to everyone who came, also thanks for inquiries and interest in my works!

And for the text not to be without picture, I attach a photo of painting that - except others - at the exhibition found a new owner