S hlavou člověka - průběh tvorby/With Human Head - progress of painting