Rozdělení / Division

Občas slyším - s odvoláním na současný trend redukování vizuálu - že mé obrazy jsou příliš bohaté na významy. Ale s odvoláním na Kandinského - ,,Vůči tzv. ´uznávaným´ nebo ´neuznávaným´ formám musí umělec zůstat slepý a vůči jakýmkoliv požadavkům své doby hluchý." - říkám, že radši obohacuji, neboť cítím, že to tak má být, pro mě i pro malby samotné.

A toto je můj nový obraz: Rozdělení. Olej na plátně, 2017.

Sometimes i hear, that it´s weird to make paintings so full of symbols and meanings. Than I remember, what Kandinsky did say: ,,It is neccessery for artist to be blind to all ´respected´ or ´non-respected´ art forms  and deaf to his time´s demands.". and reply that I rather enrich my paintings, because I feel it´s necessary for them and for me. 

And this is my new painting. Division. Oil on canvas, 2017

Citace je z knihy Kandinsky: O duchovnosti v umění 

/Citation is from book Kandinsky: On the Spiritual in Art, I translated the sentence from czech translation