Rozcestí

,,Rozcestí" 

(někdy koncem roku 2012)

tempera na sololitu