Krucifix/Crucifix

-na zdi bytu amulet, modla, která má něžně uklidňovat.
Kus ukřižované přírody z plastu.
/
-on the wall amulet, idol that can calm us softly.
A piece of crucified nature. Made from plastic.

olej na plátně, 2017/oil on canvas, 2017