Noci, po nichž nepřichází ráno /Nights, after which there is no morning

Takový noci byly můj dětskej sen. Vždycky jsem myslela, že se nemůžou stát, protože po každý noci se rozednívá. Logicky. Jenže celý to byla jen logická hádanka. Když jsem šla spát v jedný zimní noci těsně před svítáním a probudila se zase do tmy, došlo mi, že nemožný neexistuje. 
Noc, po níž nepřišlo ráno. 
/
Such nights, it used to be mi dream when I was a child. I always thought, that it couldn´t happen, because after very night there comes mornings. Logically. But it was all just a logical riddle. One winter night I fell asleep just before the sunrise and woke up to night again. And I realised, that  ,,impossible" doesn´t exist. 
The night, after which there was no morning. 

Olej na sololitu /oil on hardboard, cca 40 x 50 cm, 2015/16