Návštěva/The Visit

Každý večer ve starém bytě přichází k člověku mnoho vizí toho, kdo nebo co by mohlo do ticha přijít..../Every evening in old flat, one has many visions of what or who could come in the silence....

 

Návštěva/The Visit
olej na plátně/oil on canvas
15x15 cm, 2017¨