Květnová výstava a vernisáž/ May exhibition and vernissage

Důležitá informace, zapište si do diářů/ Important information, open your diary (and for English scroll down:)) :

Díky galerii Pokrk (www.pokrk.cz) se květnu koná má výstava v kavárně Dobrá Trafika na Praze 1.Vernisáž proběhne v úterý 3.5.2016 v 18:00, budu se na všechny těšit!

FB událost:https://www.facebook.com/events/950629881716322/
Adresa: Újezd 400/37, Malá Strana - Praha 1 

Jedná se o první ze série 3 menších výstav, na kterých budu prezentovat práce za poslední rok a půl. Díky velikosti prostor budou k vidění především menší malby, na velká 2 - 3 metrová plátna, která jste mohli zahlédnout jak na webu, tak na Facebooku, si budete muset ještě chvíli počkat- to nejnovější bude ale k vidění na červnových dnech otevřených dveří na AVU (bližší info postupně přidám). 

/
Thanks to Pokrk Gallery (www.pokrk.cz) you can visit my exhibition in Café Dobrá Trafika (Prague 1) during May! And of course don´t forget to visit a vernissage:  Tuesday 3.5.2016, 6 PM! I´m looking forward to see you!

FB event:https://www.facebook.com/events/950629881716322/
Address:Újezd 400/37, Malá Strana - Praha 1 

This exhibition is first of three small exhibitions where I´m going to present my  works mainly from 2015 and 2016. According to size of the space I can´t unfortunately exhibit my big 2-3 meters canvases, which you have maybe seen on Facebook or here on my website. To see those you need to wait a while, or visit Academy of Fine Arts (U Akademie 4, Prague 7) in June - there are going to be open doors for visitors one week and in 1st floor you will find my newest 190x290 cm painting! (I will be updating websites with fresh info)