Kniha je hotová! / The book si finished!

Už je to hotovo! A tak sdílím fotku obálky a některých ilustrací:) / It is finished! So I´m sharing more photos of some illustrations and book cover.

Pohádka o Haďáblovi z Endemit -
symbolistní povídka pro dospělé/

Fairy Tale about Snake-Devil from Endemic
-symbolistic tale for adults