Jak to začíná /How it begins?

,,Před a po". Aneb jak vypadaly mé obrazy po prvních tazích a jak po posledních?
/,,Before and after"  comparison  how did the picture look after first touches and how it looks after final ones?