Eso Bostonských Terriérů

(ta nejlepší karta, kterou si lze vytáhnout ve vašem životním tarotu)
olej na plátně, 50x70 cm, 2018

/Ace of Boston Terriers 
(the best card you can get in your life´s tarot)
oil on canvas, 50x70 cm, 2018