Rozhovor v časopise Tučňák:)

Interview in Tučňák magazine

(řjnové číslo/ October )