Podvečerní krajina I a II/ Early Evening Landscapes I and II

Dvakrát pohled z ateliéru. Je tam krásně, když člověk stojí u okna - jako dívat se do pohádky. 
/It´s such a wonderful view out of my studio window -like looking into fairy tale.


(Oboje olej na plátně, první 30x40 cm, druhé plátno pak 15x20/both oil on canvas, first 30x40 cm, second canvas 15x20 cm.)