New landscape / Nová krajinka

Šumava 

Oil on canvas, 30x40 cm / olej na plátně, 30x40 cm