Jizerskohorská Odyssea/ Jizera Mountains Odyssey, 110 x 190 cm, olej na plátně, 2016

V malbě si snažím odhalit zcela svůj způsob vyjádření. Nemám ráda přijímání pomíjivých trendů anebo očekávání- ráda si vytvářím něco nového. / In painting I´m  looking for my own personal way how to express. I don´t like accepting trens or awaitings - I love to create something new.

Obraz Jizerskohorská Odyssea je obraz hledání a křehkosti iluze. Je složený z fragmentů vzpomínek, potisků, dlaždic, panoramat. Ústředním motivem je pak symbol lodi na moři - opravdové Odyssey. Jako vždy - figury jsou uzamčeny v protoru, který jim fragmenty vymezují a zároveň zpětně dávají rámec fragmentům. Jako nerozpojitelné puzzle. 
Zároveň můžeme ale obraz číst i poněkud více dynamicky: Pokud je dosavadní život iluzí, nebo nesprávným vnímáním reality, stoji na vratkých základech - stačí sebemenší pohyb figur na obraze, dřevěný klín držený mezi koleny spadne a vše skončí v krokodýlí tlamě. I když to je právě to nejlepší , co by se v takovou chvíli mělo stát.
Obraz je samozřejmě jako vždy plný symbolů a výjevů, které člověk odhaluje postupně při bližším zkoumání. 

A kdo to chce vidět naživo má ted ještě skoro měsíc možnost v pasáži u Národní 35 :)
/Jizera Mountain Odyssea  is about ilusions and also about looking for something. There are many fragments, memories, tiles and landscapes in it. Central motif is symbol of ship on stormy sea - true Odyssey. As always in my paintings - figures are locked in space, that fragments have defined them but they also define space for fragments. It is kind of puzzle.
In the same time we can read picture also in more dynamic way: if up to now the viewing of life has been just a ilusion and its standing on wobbly base - there is just small motion enough to get it destroyed.  When those girls in picture moves a little bit, wooden wedge will fall down and everything will end up in crocodile´s  mouth.