18/8/2017

Detail from painting I´m currently wotking on

/detail z obrazu, na kterém právě pracuji