Dlouhé cesty/Long Journeys

První dokončený obraz roku 2018.
Dlouhé cesty 

olej na plátně, 100x175 cm

/First finished painting of 2018:)

Long Journeys 
oil on canvas, 100x175 cm