Den otevřených dveří AVU /Open Studios AVU

Zítra - 19.1.2018- budete mít možnost shlédnout zimní klauzury v ateliérech intermedií 1, malby 3 a sochy 2. (Moje práce najdete v prvním patře, ateliér Malba 3-dveře č.32). Doražte, těšíme se na viděnou od 14:00 do 21:00! 
/Would you like to see new students works? Let´s visit us tomorrow (19th January 2018) - we open AVU studios from 2pm to 9pm.Looking forward to see you!
My works are exhibited in first floor in studio 32.)

Adresa/address:U Akademie 4, Praha 7