Další autoportrét v procesu

Třetí plátno, poslední součást triptychu autoportrétů, kde každý jeden formát zobrazuje složku vnitřního života duše - který se často rozchází s tím vnějším. 

/new self-portrait in the process of making. It is going to be a part of self-portrait triptych, each one displaying part of a soul.