1. Темное Ясное

Nutrie nemá ráda bouřku! / Nutria does not like the storm!

Nutrie nemá ráda bouřku!
olej na plátně, 80 x 60 cm, 2022
//
Nutria does not like the storm!
oil on canvas, 80x 60 cm, 2022