1. Темное Ясное

Pozvánka na výstavu v Galerii Zet, Velká Bystřice / Invitation to the exhibition in Gallery Zet, Velká Bystřice

Napište si do diářů sobotu 24. září, 17 hodin! :) Uvidíme se ve Velké Bystřici v Galerii Zet na výstavě s názvem Nekonečná krajina. Přidávám video, které k výstavě vzniklo. Velké díky kurátorovi Galerie Zet Jarosławu S. Pastuszakovi za to, že mne oslovil s nabídkou vystavovat u něj v galerii.
//
Mark Saturday 24th September, 5pm to your diaries! :) See you in Velká Bystřice at Galerie Zet at the exhibition called Endless Landscape. I am adding the video that was created for the exhibition. Many thanks to the curator of Zet Gallery, Jarosław S. Pastuszak, for offering me to exhibit in his gallery.