1. Темное Ясное

Mezinárodní výstava Plenitude v Salernu! / International exhibtion Plenitude in Salerno

Díky moc římské Arte Borgo Gallery, za to, že jsem byla vybrána, abych se mohla zúčastnit úžasné výstavy Plenitude na tak krásném místě. Osobně tam bohužel být nemůžu, ale věřím, že obraz Velké hranolky si to hodně užívá! A kde? V Salernu v Muzeu katedrály Sv. Matěje! :) Do 17. září.

//

Thank you very much, Arte Borgo Gallery for being selected to be a part of such an amazing exhibition Plenitude on a beautiful place. I cannot be there personally, but I believe that the painting Big Fries is having its time! And where? In Salerno, Italy at Museo Diocesano San Matteo! :) Until 17th September.