1. Темное Ясное

Výstava Re/Kreace za rohem / Exhibiton Re/Kreace coming soon

Je to tu zase – malý démon Bugsy pomáhá s přípravou nejnovější výstavy! :D Jestliže vás baví mé poslední obrazy s tématikou bizarní dovolené – těšte se na příští měsíc. :)
Už v úterý 6. září v 18 hodin odstartujeme s mojí skvělou kurátorkou Reny Mužíkovou výstavu Re/Kreace v relaxačním prostoru ZÓNA v pražském NC Palladium.
Léto už nám sice pomalu mizí – ale my ho nenecháme, ne? ;) Ještě by to chtělo trochu té pohodové atmosféry, hezkého počasí a dobrodružných zážitků – a tak uvidíte vše, co k takové (možná trošku speciální) dovolené patří – zvířata, pohodová místa, i netradiční pokrmy. :)
(Událost na FB již brzy.)
//
It's here again - the little demon Bugsy is helping to prepare the latest exhibition! :D If you enjoy my last paintings from Bizzare Vacation series - look forward to the next month. :)
Tuesday, September 6 at 6 p.m., my wonderful curator Reny Mužíková and I will start the exhibition Re/Kreace in the relaxing space ZÓNA in Prague's Palladium.
Summer is slowly disappearing - but we won't let it, right? ;) Let´s enjoy a bit more of that relaxed atmosphere, nice weather and adventurous experiences! You will see everything that belongs to such a (perhaps a little special) holiday – animals, comfortable places, even non-traditional dishes. :)
(Event on FB coming soon!)