Novinky

Nové obrazy v Artery/New paintings in Artery

Dnes jsme nainstalovali do Artery Prague další mé plátno. Takže kdo chce vidět obraz Cesta vede jinudy naživo, a nestihl to na nedávné skupinové výstavě, nechť dorazí do Gorazdovy 9:)
Dnes tam mají celý den super program a večer mě tam potkáte na jejich re-opening party. Těším se na viděnou! FB událost

/Today we have installed in Artery Prague another one of my paintings. So who wants to see The Way Leads in Different Direction live,  visit Artery in Gorazdova 9.
They have also great program today all day and in the late evening you can meet me there at their re-opening party. Looking forward to see you! FB event

Work in progress

Plastová kytka nepotřebuje vodu II /Plastic Flower Doesn´t Need Water II

ze série O povrchnosti/ from About Shallowness series

 

olej na plátně/oil on canvas, 25 x 30 cm, 2017

Tak ještě dnes v sobotu../So also today on Saturday

...můžete navštívit výstavu Atribut. Poslední šance!:)

...you can visit exhibition Atribut. Last chance!:)

 

Hybernská 4, Praha 1, dnes do 19,00

Hybernská 4, Prague 1, today till 7 PM

Výstava Atribut v pátek končí!/Exhibition Atribut only till Friday!

Poslední možnost vidět tento i další mé malby na skupinové výstavě Atribut je dnes či zítra. Oba dny otevřeno od 11 do 18 ,00 v galerii v Hybernské 4, Praha 1. /Last chance to see this and much more paintings at exhibition Atribut is today and tomorrow. Both days open from 11 AM til 6 PM. Adress Hybernska 4, Prague 1. 

FB event 

Another is Dying Due to Shallow Society, oil on canvas, 180 x 200 cm, 2017

Z komentované/From guided tour

Fotka ze včerejší komentované prohlídky. Díky za tak velkou účast! 
Výstava potrvá do 15.9., více na www,jancejka.com / Photo from yesterday guided tour. Thanks for coming! Exhibition lasts till 15.9. More info here: www.jancejka.com

Komentovaná prohlídka /Guided tour

Komentovaná prohlídka výstavy Atribut už dnes :) Uvidíme se v 18,00 v Hybernské 4, Praha 1, těším se na setkání!
/Guided tour of Atribut exhibition today from 18.00! See you there:) Hybernska 4, Praha 1. Looking forward to see you! 

FB event: https://www.facebook.com/events/116514172407790/?fref=ts

Filharmonie/Philharmonic Orchestra

Zkouška filharmonie v Rudolfinu.
Olej na sololitu, brzy bude hotovo a (tuším že) na podzim budete mít možnost malbu vidět na společné výstavě v prostorách Rudolfina.:)
/Philharmonic Orchestra Rehearsal in Prague Rudolfinum.
Oil on hardboard, it is going to be finished soon. And in few months it´s going to be part of group exhibitbion in Rudolfinum:)