Klára Sedlo | Monstra
  1. Tmavé Světlé

MONSTRA

V sérii Monster jsem se zabývala (především) toxickými vztahy. Jsou to majetnické tendence, projekce vlastních iluzí do protějšku, ale i psychické či fyzické násilí, uzavřenost, neschopnost navázat opravdový vztah a mnoho dalších motivů.

Prostředictvím osob bez lidských obličejů mapuji méně či více bizarní mezilidské vztahy ze svého okolí i ze své zkušenosti. Některé obrazy (jako třeba Toxický vztah) vypráví přímo o nezdravém, násilném chování, jiné (jako třeba Zachránce) pouze o naší celkem přirozené tendenci projektovat si sebe do jiných a hledat záchranu ve svém okolí.

Jako výchozí vizuálně inspirační zdroj jsem zvolila barokní a renesanční portréty zdánlivě dokonalých rodin či jednotlivců. (Monstra neparafrázují konkrétní obrazy, spíš odkazují na určitou tendenci v tehdejším zobrazování.)