Novinky

Pondělní MiniVernisáž /Monday MiniVernissage

Srdečně zvu na pondělí malou vernisáž do Artery, kde mám umístěné dvě svá plátna. Sejdeme se tam na skleničku vína nebo na kafe v pondělí od 19,00:) Ráda vás uvidím!
/I invite to come to my small vernissage in Artery, where I have two big paintings exhibited. Meet you there on Monday at 19:00!:) Looking forward to see you!

 

Adresa/Address: Artery, Gorazdova 9, Praha 2

Time and date: 7.8.2017, 19:00

FB : https://www.facebook.com/events/107510889937996/?fref=ts

 

2/8/17

(And maybe I will finish it today or tomorrow! Looking forward to share it with you. )

Atribut Exhibition/ výstava Atribut

In Prague in August you can visit group exhibition Atribut, organized by JCejka Gallery. Here you will find my big canvases from About Shallowness series! Opening - 15.8.2017, 7 P.M.! You are invited! 
/V srpnu v Praze budete moci navštívit skupinovou výstavu Atribut, kterou pořádá JCejka Gallery. Uvidíte zde moje velká plátna ze série O povrchnosti. Vernisáž se koná 15.8. od 19,00! Jste srdečně zváni!

 

Address/ adresa: Hybernská 4, Praha 1

Date/ datum: 15.8.2017 - 15.9.2017

Opening/vernisáž: 15.8.2017, 19:00

FB: https://www.facebook.com/events/1541311255914278/?fref=ts

Obrazy v Artery /Paintings in Artery

,,Hřích a mince ve smrkovém lese" a ,,Peněženka" jsou nově k vidění  v prostorách kavárno-galerie-obchodu Artery v Gorazdově 9:) Na konci léta přidám ještě velký formát ze série O povrchnosti, který jste mohli vidět i na klauzurách:)

Rozdělení / Division

Občas slyším - s odvoláním na současný trend redukování vizuálu - že mé obrazy jsou příliš bohaté na významy. Ale s odvoláním na Kandinského - ,,Vůči tzv. ´uznávaným´ nebo ´neuznávaným´ formám musí umělec zůstat slepý a vůči jakýmkoliv požadavkům své doby hluchý." - říkám, že radši obohacuji, neboť cítím, že to tak má být, pro mě i pro malby samotné.

A toto je můj nový obraz: Rozdělení. Olej na plátně, 2017.

Sometimes i hear, that it´s weird to make paintings so full of symbols and meanings. Than I remember, what Kandinsky did say: ,,It is neccessery for artist to be blind to all ´respected´ or ´non-respected´ art forms  and deaf to his time´s demands.". and reply that I rather enrich my paintings, because I feel it´s necessary for them and for me. 

And this is my new painting. Division. Oil on canvas, 2017

Citace je z knihy Kandinsky: O duchovnosti v umění 

/Citation is from book Kandinsky: On the Spiritual in Art, I translated the sentence from czech translation 

Dny otevřených dveří AVU / Academy of Fine Arts Open Doors Days !

Srdečně všechny zvu na dny otevřených dveří AVU (15.6.-21.6.2017) a především na vernisáž- ve čtvrtek 15.6. od 18:00:) Doražte, v ateliéru 32 budu já i moje práce:) Potom je možnost navštívit klauzury každý den od 10 do 18,00 až do 21.6.2017. Těším se na vás!
/I´m happy to invite you to Academy of Fine Arts Open Doors Days (15.6-21.6.2017) and specially to vernissage, which starts 15.6. at 6 p.m.. Next days - till 21.6. - you can visit exhibition every day from 10a.m. to 6p.m. In studio no.32 you will find my works and on Thursday´s evening also me:) Looking forward to see you!
Adresa / Address: U Akademie 4, Praha 7 FB event: https://www.facebook.com/events/767310946783423/?ref=ts&fref=ts

 

Kniha je hotová! / The book si finished!

Už je to hotovo! A tak sdílím fotku obálky a některých ilustrací:) / It is finished! So I´m sharing more photos of some illustrations and book cover.

Pohádka o Haďáblovi z Endemit -
symbolistní povídka pro dospělé/

Fairy Tale about Snake-Devil from Endemic
-symbolistic tale for adults

 

Kniha o Haďáblovi/ A Book about Snake-devils

Už se to vylupuje! Povídka, kterou jsem napsala k doplnění mých obrazů -mnohé vysvětlí a ještě více otázek zanechá. Už to mám vytištěné, teď jen svázat, ručně ilustrovat a je to ready!
(Kniha bude pouze v češtině. Plánuji celekm 20kusů, celý náklad by měl být hotov v průběhu léta, ale když vše půjde dobře, budete mít možnost vidět první výtisk už teď v červnu na dnech otevřených dveří AVU.)

 

/ A short story I´ve written to supplement my paintings. After reading a lot will be explained, but even more questions will appear to you. It´s printed already, now I will focuse on book binding and hand-made illustrations and than it´s going to be ready to read!
(It is going to be only in czech and in 20 pieces. All of them will be ready during summer, but if everything is going well, you will be able to see first one on Academy of Fine Arts Open-doors-days)