Novinky

Reportáž v České televizi o naší výstavě/ Česká televize TV reportage about our exhibition

..múžete najít zde/ ...you can find here: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000121020/obsah/499433-klasicke-remeslo-na-avu 

Reportáž je pojatá zároveň jako prezentace důležitosti řemeslné složky v našich dílech. Zastávám stanovisko, že svou myšlenku (bez které rovněž dílo nemůže dýchat), chci ztvárnit co nejlépe. Tvorba obrazu je pro mě nekončící výzkum, kde se námět, práce s divákem i provedení organicky prolíná. Pokud chci vytvářet vizuální dílo, je pro mě potřebné vizuální vnímání pochopit a osvojit si ho. A přijde mi , že takové osvojení by uvolnilo ruce všem tvůrcům vizuálních děl, kteří sedí v ateliéru a marně přemýšlí, co je na tom obraze špatně a proč to nefunguje.....

pozvánka na poslední letošní akci!:)

díky všem, co přišli na vernisáž,především těm, kteřé mě znali z akce ve Veletržním paláci a dorazili se mrknout:) Výstavu ve Vršovicích - mou poslední letošní sólovou - máte možnost vidět do konce října, a máte ještě dva dny na to skočit se mrknout na Národní třídu 35 - v pátek obrazy odvážíme na jinou výstavu, poslední, na které letos participuji.

Připojuji tedy zároveň pozvánku na tuto poslední letošní akci, kde se se mnou setkáte, na vernisáž - tentokrát skupinové - výstavy. Kromě mých obrazů uvidíte sochy sd Sebastiana Wojnara, Martina Žáka a krajiny od Tomáše Honze. Určitě přijďte zas, tentokrát bude i více času se všemi promluvit a víc prostoru pro velké obrazy:) Těším se na vás! 18.10,2016 v 18,10 v Galerii AVU. 

 

 

POZOR ZMĚNA aneb chybka se vloudila..

Vernisáž ve středu nehledejte na adrese Kodaňská 35, ale Kodaňská 53..:) Drobný překlep, který jsem postupně přijala za svůj (a několika lidem tak napsala špatnou adresu - omlouvám se) mi došel dnes při převozu obrazů, když navigace naše auto navedla před jiný dům... 
Takže ještě jednou promiňte, i mistre tesař se utne (důvod hledejte v tom, že současně probíhá i jiná má výstava, na Národní 35-no koho by toto nezmátlo :D) , a ve středu naviděnou v Prostě kafe, Kodaňská 53, Vršovice

 

uvidíte mimojiné i následující novinku:

 


 

Vernisáž třetí výstay z cyklu Absurdno

...proběhne ve středu 5.10. od 18,00 v Prostě kafe ve Vršovicích. Všichni jste zváni, těším se na vás!

 

Adresa: Kodaňská 53, Praha - Vršovice, http://prostekafe.cz
FB událost: https://www.facebook.com/events/110001136127307/


 

English text to my current exhibitions

Unusual and weird thing and happenings in life have been leading me to weird painting. Such painting does not want to follow the norms. The absurd paintings are the result of my effort. Via painting, I explore bizarre life situations, simply my own personal absurdity.

Firstly, there were paintings based on absurd situations I experienced myself. Later I wanted to make a painting weird by itself, not just by what it pictures: a painting absurd owing to its existence. A painting that does not follow the norms or trends, painting that doe not fill expectations and which speaks my own language. Painting, that is neither still life nor landscape nor portrait. Painting that is not anything of these classical genres or maybe it is all of them. (Well, I still do not understand why we all are still painting a lot of things on the table or the hills and sky. Why shrub roses, fire in the fireplace or fences are not frequent themes of paintings?). So, my paintings have no external rules, my paintings forget dogma and live their own life – unpredictable and weird, because we find weird everything we are not used to. At the onset, the reactions of the viewers are distrustful but soon the viewers reveal the picture and begin to be attracted – more and more.

Subject matters for my paintings usually come subconsciously and illogically. As a flesh. Realistic painting serves as a matrix, for the lines (usually orange-blue, because of contrast) or another realistic painted story or a story-fragment, which frames the first realistic painting back. Two combined layers, two coordinated stories in one picture – it is my intent. The combination of wood, figures, landscapes, weird things and abstract or graphical scenes was intended to be seemingly illogical.

So, this is mine way how to picture the world, thoughts and being. I am trying to find my own way how to do that – like ancient Egyptians, impressionists, classicism painters (..etc) did. They all depicted the same things, but found their own language to speak. 

Sedlo na Artbanana.cz! /Sedlo at Artbanana

http://www.artbanana.cz/klara-sedlo 
Kromě jiných online galerií jsem nově zastoupena i v galerii ArtBanana - jsou super a přistupují k umění i jeho prodeji skvělým způsobem. Jak říkají: ,,Jsme ArtBanana a chceme změnit zažitou představu toho, že originální obraz si může dovolit jen málokdo. "
 

Tahle myšlenka je skvělá, protože pro umění a jeho rozvoj jsou diváci, kupující a sběratelé nevyslovitelně důležití. A každý člověk, který ,,pustí" do svého bytí nějaký ten obraz nebo sochu, se na proměnách a životě umění tím okamžikem aktivně podílí.

 

Jsem zvědavá, ke komu najde cestu konkrétně třeba tenhle - pro mě zlomový - obraz. :)
/Newly you can find my works for sale also in online gallery here: http://www.artbanana.cz/klara-sedlo .
I like Artbanana and their attitude to selling art very much. They say: ,,We are Artbanana and we want to change image , that only few people can afford original art."
This is great,  because for art and its growth are viewers, buyers and collectors very important. Every person, that ,,allow" in his life some piece of art,  is -by that moment - participating on art itself.
-Noc, po níž nepřišlo ráno/ Night, after which there was no morning, uhel, akryl a olej na plátně/charcoal, acrylic and oil on canvas, 95x 130 cm, 2016

 

Jizerskohorská Odyssea/ Jizera Mountains Odyssey, 110 x 190 cm, olej na plátně, 2016

V malbě si snažím odhalit zcela svůj způsob vyjádření. Nemám ráda přijímání pomíjivých trendů anebo očekávání- ráda si vytvářím něco nového. / In painting I´m  looking for my own personal way how to express. I don´t like accepting trens or awaitings - I love to create something new.

Obraz Jizerskohorská Odyssea je obraz hledání a křehkosti iluze. Je složený z fragmentů vzpomínek, potisků, dlaždic, panoramat. Ústředním motivem je pak symbol lodi na moři - opravdové Odyssey. Jako vždy - figury jsou uzamčeny v protoru, který jim fragmenty vymezují a zároveň zpětně dávají rámec fragmentům. Jako nerozpojitelné puzzle. 
Zároveň můžeme ale obraz číst i poněkud více dynamicky: Pokud je dosavadní život iluzí, nebo nesprávným vnímáním reality, stoji na vratkých základech - stačí sebemenší pohyb figur na obraze, dřevěný klín držený mezi koleny spadne a vše skončí v krokodýlí tlamě. I když to je právě to nejlepší , co by se v takovou chvíli mělo stát.
Obraz je samozřejmě jako vždy plný symbolů a výjevů, které člověk odhaluje postupně při bližším zkoumání. 

A kdo to chce vidět naživo má ted ještě skoro měsíc možnost v pasáži u Národní 35 :)
/Jizera Mountain Odyssea  is about ilusions and also about looking for something. There are many fragments, memories, tiles and landscapes in it. Central motif is symbol of ship on stormy sea - true Odyssey. As always in my paintings - figures are locked in space, that fragments have defined them but they also define space for fragments. It is kind of puzzle.
In the same time we can read picture also in more dynamic way: if up to now the viewing of life has been just a ilusion and its standing on wobbly base - there is just small motion enough to get it destroyed.  When those girls in picture moves a little bit, wooden wedge will fall down and everything will end up in crocodile´s  mouth. 
 

 

Vernisáž / Vernissage

Připomínám, že vernisáž se koná zítra od 18,00 :) Začínáme v průchodu mezi Národní třídou a kostelem sv.Martina ve zdi, pak se přesuneme o vchod vedle do prostor ateliéru Praga Prima! Těším se na vás!
/Vernissage is tomorrow - 6th September - at 18,00. We start in passage between Národní třída and church od saint Martin, where the exhibition takes place and then we are going to sit in adjacent art studio Praga Prima:)
 Looking forward to see you! 
mapa/map
FB událost/event

PS. Krom jiných uvidíte i zcela čerstvou malbu ;) / You will see absolutly new painting (and many other paintings) ;)

 

Výstava v Galerii za sklem ateliéru Praga Prima/ Bizzare Painting - exhibition in Praga Prima Studio´s Gallery Behind the Glass

(ENGLISH FOLLOWS)
Od 2.9. budete mít během procházky po Národní třídě možnost vidět ve velké výloze v průchodu mezi Národní a kostelem sv.Martina ve zdi moje práce:) Obrazy zůstanou za sklem k vidění měsíc.

Menší vernisáž se bude konat 6.9. - doražte, těším se na vás! 
________________
From 2nd September .2016 you will have chance to meet my works at Národní třída in big glass shop window in passage between Národní and St. Martin church. Pictures are going to stay there for month.

Small opening is planned at 6th September2016 - looking forward to see you!

 
 

Chcete opět vidět obraz...

..., který jste mohli v procesu tvorby sledovat při víkendové prezentaci ve Veletržním paláci na začátku srpna? Chcete vědět, jak se má a jak vypadá dokončen?:)

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli ano, a pokud vše dobře dopadne (hlavně pokud rozměry dovolí), doražte se s ním setkat od 2.9. na Národní třídu. Blížší info brzy ;)

(na snímku rozpracováno)