Archiv článků

Work in progress

Plastová kytka nepotřebuje vodu II /Plastic Flower Doesn´t Need Water II ze série O povrchnosti/ from About Shallowness series   olej na plátně/oil on canvas, 25 x 30 cm, 2017

Tak ještě dnes v sobotu../So also today on Saturday

...můžete navštívit výstavu Atribut. Poslední šance!:) ...you can visit exhibition Atribut. Last chance!:)   Hybernská 4, Praha 1, dnes do 19,00 Hybernská 4, Prague 1, today till 7 PM

Výstava Atribut v pátek končí!/Exhibition Atribut only till Friday!

Poslední možnost vidět tento i další mé malby na skupinové výstavě Atribut je dnes či zítra. Oba dny otevřeno od 11 do 18 ,00 v galerii v Hybernské 4, Praha 1. /Last chance to see this and much more paintings at exhibition Atribut is today and tomorrow. Both days open from 11 AM til 6 PM. Adress...

Z komentované/From guided tour

Fotka ze včerejší komentované prohlídky. Díky za tak velkou účast!  Výstava potrvá do 15.9., více na www,jancejka.com / Photo from yesterday guided tour. Thanks for coming! Exhibition lasts till 15.9. More info here: www.jancejka.com

Komentovaná prohlídka /Guided tour

Komentovaná prohlídka výstavy Atribut už dnes :) Uvidíme se v 18,00 v Hybernské 4, Praha 1, těším se na setkání! /Guided tour of Atribut exhibition today from 18.00! See you there:) Hybernska 4, Praha 1. Looking forward to see you!  FB event:...

Filharmonie/Philharmonic Orchestra

Zkouška filharmonie v Rudolfinu. Olej na sololitu, brzy bude hotovo a (tuším že) na podzim budete mít možnost malbu vidět na společné výstavě v prostorách Rudolfina.:) /Philharmonic Orchestra Rehearsal in Prague Rudolfinum. Oil on hardboard, it is going to be finished soon. And in few months it´s...

Jak to začíná /How it begins?

,,Před a po". Aneb jak vypadaly mé obrazy po prvních tazích a jak po posledních? /,,Before and after"  comparison  how did the picture look after first touches and how it looks after final ones?       

Večery s přáteli/Evenings with friends

,,Já vím, žes přišel na návštěvu, ale nechce se ti na chvíli pózovat..?" /,,I know you came to visit me, but would you mind to be a model for a while..?"