Novinky

Obrazy v Artery /Paintings in Artery

,,Hřích a mince ve smrkovém lese" a ,,Peněženka" jsou nově k vidění  v prostorách kavárno-galerie-obchodu Artery v Gorazdově 9:) Na konci léta přidám ještě velký formát ze série O povrchnosti, který jste mohli vidět i na klauzurách:)

Rozdělení / Division

Občas slyším - s odvoláním na současný trend redukování vizuálu - že mé obrazy jsou příliš bohaté na významy. Ale s odvoláním na Kandinského - ,,Vůči tzv. ´uznávaným´ nebo ´neuznávaným´ formám musí umělec zůstat slepý a vůči jakýmkoliv požadavkům své doby hluchý." - říkám, že radši obohacuji, neboť cítím, že to tak má být, pro mě i pro malby samotné.

A toto je můj nový obraz: Rozdělení. Olej na plátně, 2017.

Sometimes i hear, that it´s weird to make paintings so full of symbols and meanings. Than I remember, what Kandinsky did say: ,,It is neccessery for artist to be blind to all ´respected´ or ´non-respected´ art forms  and deaf to his time´s demands.". and reply that I rather enrich my paintings, because I feel it´s necessary for them and for me. 

And this is my new painting. Division. Oil on canvas, 2017

Citace je z knihy Kandinsky: O duchovnosti v umění 

/Citation is from book Kandinsky: On the Spiritual in Art, I translated the sentence from czech translation 

Dny otevřených dveří AVU / Academy of Fine Arts Open Doors Days !

Srdečně všechny zvu na dny otevřených dveří AVU (15.6.-21.6.2017) a především na vernisáž- ve čtvrtek 15.6. od 18:00:) Doražte, v ateliéru 32 budu já i moje práce:) Potom je možnost navštívit klauzury každý den od 10 do 18,00 až do 21.6.2017. Těším se na vás!
/I´m happy to invite you to Academy of Fine Arts Open Doors Days (15.6-21.6.2017) and specially to vernissage, which starts 15.6. at 6 p.m.. Next days - till 21.6. - you can visit exhibition every day from 10a.m. to 6p.m. In studio no.32 you will find my works and on Thursday´s evening also me:) Looking forward to see you!
Adresa / Address: U Akademie 4, Praha 7 FB event: https://www.facebook.com/events/767310946783423/?ref=ts&fref=ts

 

Kniha je hotová! / The book si finished!

Už je to hotovo! A tak sdílím fotku obálky a některých ilustrací:) / It is finished! So I´m sharing more photos of some illustrations and book cover.

Pohádka o Haďáblovi z Endemit -
symbolistní povídka pro dospělé/

Fairy Tale about Snake-Devil from Endemic
-symbolistic tale for adults

 

Kniha o Haďáblovi/ A Book about Snake-devils

Už se to vylupuje! Povídka, kterou jsem napsala k doplnění mých obrazů -mnohé vysvětlí a ještě více otázek zanechá. Už to mám vytištěné, teď jen svázat, ručně ilustrovat a je to ready!
(Kniha bude pouze v češtině. Plánuji celekm 20kusů, celý náklad by měl být hotov v průběhu léta, ale když vše půjde dobře, budete mít možnost vidět první výtisk už teď v červnu na dnech otevřených dveří AVU.)

 

/ A short story I´ve written to supplement my paintings. After reading a lot will be explained, but even more questions will appear to you. It´s printed already, now I will focuse on book binding and hand-made illustrations and than it´s going to be ready to read!
(It is going to be only in czech and in 20 pieces. All of them will be ready during summer, but if everything is going well, you will be able to see first one on Academy of Fine Arts Open-doors-days)

Pozvánka na přednášku

V rámci akce Gallery Weekend proběhne v prostorách Nové Galerie série přednášek, které organizuje JCejka Gallery. Díky spolupráci těchto dvou galerií budete mít možnost si 28.5. už po čtvrté poslechnout mou přednášku s kontroverzním názvem ,,Proč by měl malíř umět malovat?" kde obhajuji důležitost vizuální zkušenosti a pochopení vizuálu při tvorbě vlastního vizuálního díla, ať už v rámci realistické malby, exprese nebo asbtrakce.
 

Srdečně všechny zvu! 

 

PS. malé tajemství je, že mě mužete vidět i v pátek, kdy budu jako malíř kreslit při přednáško-workshopu Jak je důležité míti modela.:)

Ještě jednou termín a místo konání:
Nová Galerie, Balbínova 26, Praha 2
má přednáška: 28.5. od 13,00

Událost na FB zde.
Program ostatních přednášek konaných během víkendu v Nové Galerii:
Pátek – 26. 5. 17 – 18:00
Jak je důležité míti modela (pózování) - Aurora Coriolis a Kvído

Sobota – 27. 5. 17 – 16:00
Umění jako kritika společnosti (estetika) - Mgr. Sabrina Muchová

Neděle – 28. 5. 17 – 13:00
Proč by měl malíř umět malovat (malířství) - Klára Sedlo

Neděle – 28. 5. 17 – 16:00
Proč se nám to líbí? (sociologie) - Mgr. Ivona Fikejzlová

Finišuju!

Měsíc bylo na webu ticho, a já byla plně ponořená do práce. Ale teď můžu konečně říct: už jen pár tahů a je to!
/It has been silence here on my website for a month, and I was dive down in work. And now I can finally say: the painting is almost finished! Few more touches of brush and -done! 

Proces malby - 2.díl

 

Přichází druhý ,,live“ report z procesu malby!:) A začínáme tam, kde jsme minule skončili.

 

Je-li kresba hotová, přichází na řadu tzv. imprimitura, neboli barevné zatónování podkladu. Já volím většinou klasický okr, ale v případech, jako je např. lidské tělo upřednostňuji zelený podklad, protože pleť pak působí přirozeněji. Zatónování také fixuje na místě veškerý uhel, a také je podstatné pro další práci s barvami. Imprimitura je ovšem záležitost spíše mechanická než kreativní a až po ní přichází na řadu ta pravá ,,tvůrčí činnost”.


Zatónovaný podklad už s kusem malby


 

Při ní, při samotné malbě, vycházím ze svých barevných skic, přičemž je mám – i se základní představou - většinou v hlavě, a tak je nepotřebuji mít nonstop u sebe k nahlížení. Ve chvíli, kdy se prvotní vize začíná shodovat s tím, co vidím před sebou na plátně - neboli to, co vidím v hlavě se překrývá s tím, co vidím před sebou - nastává nepopsatelně silný okamžik. Moment stvoření něčeho zcela vnitřního ve vnějším světě. Ale o tom později.

Lidé se mě nejčastěji ptají, od čeho začínám, to však nejde nijak obecně říct. Učebnicovým příkladem je začínat od největších ploch, nicméně u tohoto obrazu začínám od lidského těla a předmětů v jeho okolí. Přesné určení barev v okolí figury mi pomůže správně namíchat i pleťovku, protože žádná barva na obraze není ostrov:). O zbytku plochy mi dává vcelku přesnou barevnou představu už samotná imprimitura.

 

Malba těla je opět závislá i na čistě praktických záležitostech, jakými jsou např. časové schopnosti pózujících modelů. Z toho důvodu mám práci podvědomě rozdělenou na dvě složky: První složkou je práce závislá na dalších okolnostech (přítomnost někoho, určité světlo atp.) a druhou složkou je práce, kterou je možné vykonávat kdykoli, při tzv. mezičasí. Na takových mezičasích mám nejraději ty drobné předměty rozsypané v dolní části obrazu. Vychutnávám si vkládání objemu, barevných tónů, a jejich variabilitu, protože se jedná o malé, oddělené plošky, které mi umožňují kdykoliv odklonit svou pozornost zpátky k figuře. Jelikož výsledná malba má v sobě kombinovat částečně reálné znázornění, a částečně určitou lehkou kolážovitost, lze na jednotlivých plochách pracovat zvlášť.

Ty drobné kýče, plyšáci, bonbony, šperky a kousky draperie, jsou zároveň jakýmsi oddechem. Mohu si je v klidu prožít, nikam nespěchat, a zároveň přizpůsobovat tak, jak si obraz žádá. U figury je to jiné. Tam je to vždy závod s časem. Když přijde modelka, jsem nezřídka neklidná. ,,Jdem na to, máme jen 3 hodinky, pak navíc už zas bude blbé světlo...” Během těch tří hodin musím ideálně dokončit alespoň nahození nějakého konkrétního úseku, dokud se mi pěkně pracuje s mokrou barvou a akcenty imprimitury. Není možné tu skončit např. v polovině prsa, takže jedu na ,,plné obrátky”.

Figura není oddech. Figura je závod s časem a světlem ateliéru, nutnost soustředění se a výkonu ohraničeného určitým počtem hodin. Něco podobného znají ve větší míře plenéristé, kteří jsou „orámováni“ změnou světla, počasím. Kolikrát si říkám, že já jako figuralista si vlastně nemám na co stěžovat, ale i tak je to takový malý závod formule 1 v rámci velkoformátové malby. Zatímco ostatní části jsou spíš pomalá projížďka po okruhu.

Avšak koneckonců, jsem soutěživý typ a to závodění - překonávání sebe sama - mě neskutečně baví! Zároveň s malbou odhaluji další složky abstraktní skladby obrazu, které moje podvědomí do kompozice uložilo, a o kterých jsem zatím nevěděla. Ty pak lze prohloubit konkrétní prací s barvou nebo detailem v samotné malbě. Stejně tak získávám první zkušenost s jednotlivými věcmi. Přesné rozložení předmětů nebo konkrétní výraz se poprvé odehrají až na plátně, na skice nejsou obvykle zcela patrné. A i když mám jasnou představu v hlavě, teprve až přenesení na plátno mi dá zpětnou vazbu, napoví, a tak kolikrát určí i další směr

 

,,Používám” živé modely a samozřejmě i ostatní předměty se snažím malovat - pokud to jde - z reálu. Mám tak v ateliéru všechny ty kýčovité předměty - plyšového koně, zlatý talířek, perly, svíčku andílka a rovněž i bonbony, marsmallows ve tvaru zmrzlin i houbiček (proč to tak vyrábí se mě neptejte), růžová žužu srdíčka a tak dále. Každý druhý den pak slyším ,,Domaluj to už, ať to můžem sníst! Nemůžu si vzít aspoň tenhle, ten už nepotřebuješ, ne?”

 

 

Nynější podoba - fotka ze 17.4.2017 

Orfeus a já

Zvu do divadla Na Rejdišti na představení Orfeus v podsvětí, kde můžete kromě (skvělého) výkonu herců vidět i kulisy, které jsem pro představení malovala. 
Orfeus se hrál v dubnu, bude se hrát zase v červnu, zde program
/I invite you to theatre Na Rejdišti, where you can see scenery painted by me in Orpheus in Underworld performance. The story and also actors are fantastic, but unofrtunately it´s only in Czech.
Orpheus  was performed in April and will be again in June - program here.
__________________________________
A jelikož ráda sdílím s diváky proces malování, tak přidávám pár fotek z tvorby oněch dvoumetrových formátů:) /And - as you know I liek to share the painting process - so here few photos from ,,making of".