Novinky

Dnes večer!/Tonight!

tak uz dnes v 19:00 vernisáž! Ještě jednou srdečně zvu!
A pokud nemůžete dorazit, můžete nás vidět dnes v Událostech v kultuře na ČT v přímém přenosu:)
/ Tonight at 7 PM ve are opening group exhibition Atribut! Looking forward to see you there!
And in case you can´t come for some reason, you can watch ČT tv and see us in Culture news.

Adresa/address: Hybernská 4, Praha 1

FB event

Photo from monday

summer studio, 7/8/17

Foto z pondělka - letní ateliér 7/8/17

 

Atribut Exhibition - vernissage/ výstava Atribut - vernisáž

Once more I invite you to vernissage of group exhibition Atribut, organized by JCejka Gallery. You will  find there my two big canvases from ,,About Shallowness" series and much more. 

Vernissage starts at 7 PM, 15.8. 2017 in Hybernska 4, Prague 1 (entrance to the gallery is from courtyard) . Looking forward to see you!

More info: https://www.facebook.com/profile.php?id=1541311255914278&fref=ts

 

/Ještě jednou přijměte srdečné pozvání na vernisáž výstavy Atribut, kterou organizuje JCejka Gallery. Mezi vystavenými plátny najdete i mé dvě velkoformátové malby ze série ,,O povrchnosti" - a samozřejmě nejen ty. 

Vernisáž začíná v 19,00, 15.8.2017 na adrese Hybernská 4, Praha 1 (vstup do galerie je ze dvora). Těším se na setkání!

 

Více informací: https://www.facebook.com/profile.php?id=1541311255914278&fref=ts

 

Pondělní MiniVernisáž /Monday MiniVernissage

Srdečně zvu na pondělí malou vernisáž do Artery, kde mám umístěné dvě svá plátna. Sejdeme se tam na skleničku vína nebo na kafe v pondělí od 19,00:) Ráda vás uvidím!
/I invite to come to my small vernissage in Artery, where I have two big paintings exhibited. Meet you there on Monday at 19:00!:) Looking forward to see you!

 

Adresa/Address: Artery, Gorazdova 9, Praha 2

Time and date: 7.8.2017, 19:00

FB : https://www.facebook.com/events/107510889937996/?fref=ts

 

2/8/17

(And maybe I will finish it today or tomorrow! Looking forward to share it with you. )

Atribut Exhibition/ výstava Atribut

In Prague in August you can visit group exhibition Atribut, organized by JCejka Gallery. Here you will find my big canvases from About Shallowness series! Opening - 15.8.2017, 7 P.M.! You are invited! 
/V srpnu v Praze budete moci navštívit skupinovou výstavu Atribut, kterou pořádá JCejka Gallery. Uvidíte zde moje velká plátna ze série O povrchnosti. Vernisáž se koná 15.8. od 19,00! Jste srdečně zváni!

 

Address/ adresa: Hybernská 4, Praha 1

Date/ datum: 15.8.2017 - 15.9.2017

Opening/vernisáž: 15.8.2017, 19:00

FB: https://www.facebook.com/events/1541311255914278/?fref=ts

Obrazy v Artery /Paintings in Artery

,,Hřích a mince ve smrkovém lese" a ,,Peněženka" jsou nově k vidění  v prostorách kavárno-galerie-obchodu Artery v Gorazdově 9:) Na konci léta přidám ještě velký formát ze série O povrchnosti, který jste mohli vidět i na klauzurách:)

Rozdělení / Division

Občas slyším - s odvoláním na současný trend redukování vizuálu - že mé obrazy jsou příliš bohaté na významy. Ale s odvoláním na Kandinského - ,,Vůči tzv. ´uznávaným´ nebo ´neuznávaným´ formám musí umělec zůstat slepý a vůči jakýmkoliv požadavkům své doby hluchý." - říkám, že radši obohacuji, neboť cítím, že to tak má být, pro mě i pro malby samotné.

A toto je můj nový obraz: Rozdělení. Olej na plátně, 2017.

Sometimes i hear, that it´s weird to make paintings so full of symbols and meanings. Than I remember, what Kandinsky did say: ,,It is neccessery for artist to be blind to all ´respected´ or ´non-respected´ art forms  and deaf to his time´s demands.". and reply that I rather enrich my paintings, because I feel it´s necessary for them and for me. 

And this is my new painting. Division. Oil on canvas, 2017

Citace je z knihy Kandinsky: O duchovnosti v umění 

/Citation is from book Kandinsky: On the Spiritual in Art, I translated the sentence from czech translation 

Dny otevřených dveří AVU / Academy of Fine Arts Open Doors Days !

Srdečně všechny zvu na dny otevřených dveří AVU (15.6.-21.6.2017) a především na vernisáž- ve čtvrtek 15.6. od 18:00:) Doražte, v ateliéru 32 budu já i moje práce:) Potom je možnost navštívit klauzury každý den od 10 do 18,00 až do 21.6.2017. Těším se na vás!
/I´m happy to invite you to Academy of Fine Arts Open Doors Days (15.6-21.6.2017) and specially to vernissage, which starts 15.6. at 6 p.m.. Next days - till 21.6. - you can visit exhibition every day from 10a.m. to 6p.m. In studio no.32 you will find my works and on Thursday´s evening also me:) Looking forward to see you!
Adresa / Address: U Akademie 4, Praha 7 FB event: https://www.facebook.com/events/767310946783423/?ref=ts&fref=ts