Novinky

Work in progress

Plastová kytka nepotřebuje vodu II /Plastic Flower Doesn´t Need Water II

ze série O povrchnosti/ from About Shallowness series

 

olej na plátně/oil on canvas, 25 x 30 cm, 2017

Tak ještě dnes v sobotu../So also today on Saturday

...můžete navštívit výstavu Atribut. Poslední šance!:)

...you can visit exhibition Atribut. Last chance!:)

 

Hybernská 4, Praha 1, dnes do 19,00

Hybernská 4, Prague 1, today till 7 PM

Výstava Atribut v pátek končí!/Exhibition Atribut only till Friday!

Poslední možnost vidět tento i další mé malby na skupinové výstavě Atribut je dnes či zítra. Oba dny otevřeno od 11 do 18 ,00 v galerii v Hybernské 4, Praha 1. /Last chance to see this and much more paintings at exhibition Atribut is today and tomorrow. Both days open from 11 AM til 6 PM. Adress Hybernska 4, Prague 1. 

FB event 

Another is Dying Due to Shallow Society, oil on canvas, 180 x 200 cm, 2017

Z komentované/From guided tour

Fotka ze včerejší komentované prohlídky. Díky za tak velkou účast! 
Výstava potrvá do 15.9., více na www,jancejka.com / Photo from yesterday guided tour. Thanks for coming! Exhibition lasts till 15.9. More info here: www.jancejka.com

Komentovaná prohlídka /Guided tour

Komentovaná prohlídka výstavy Atribut už dnes :) Uvidíme se v 18,00 v Hybernské 4, Praha 1, těším se na setkání!
/Guided tour of Atribut exhibition today from 18.00! See you there:) Hybernska 4, Praha 1. Looking forward to see you! 

FB event: https://www.facebook.com/events/116514172407790/?fref=ts

Filharmonie/Philharmonic Orchestra

Zkouška filharmonie v Rudolfinu.
Olej na sololitu, brzy bude hotovo a (tuším že) na podzim budete mít možnost malbu vidět na společné výstavě v prostorách Rudolfina.:)
/Philharmonic Orchestra Rehearsal in Prague Rudolfinum.
Oil on hardboard, it is going to be finished soon. And in few months it´s going to be part of group exhibitbion in Rudolfinum:)

 

 

 

Jak to začíná /How it begins?

,,Před a po". Aneb jak vypadaly mé obrazy po prvních tazích a jak po posledních?
/,,Before and after"  comparison  how did the picture look after first touches and how it looks after final ones? 

 

 

 

Večery s přáteli/Evenings with friends

,,Já vím, žes přišel na návštěvu, ale nechce se ti na chvíli pózovat..?"
/,,I know you came to visit me, but would you mind to be a model for a while..?"

Jezírko/ Small Lake

Hotovo! /Finished!

První obraz ze série Jezírek. (A další přijdou brzy!)/ First from Small Lake Series. (And others will come soon!)

 

olej na plátně/oil on canvas, cca 180 x 120 cm

 

 

Atribut - komentovaná prohlídka/ Atribut - Guided tour

Komentovaná prohlídka výstavy Atribut! Pokud se chcete potkat se mnou i s jinými autory, určitě doražte do Hybernské 7.9. v 18:00!
/ Guided tour of Atribut exhibition! If you would like to meet with me and other artist, come 7th September at 6 PM to Hybernská 4!

Událost na Facebooku/Event on Facebook
Adresa/Address: Hybernská 4, Praha 1
výstavu pořádá JCejka Gallery / exhibition is organized by JCejka Gallery